Система Orphus

Загальна інформація

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ.М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО

 вул. Соборності, 64-ж,
Полтава, Україна 36014
Tel/Fax +38(0532)56-38-52
Е-maіl: root@peі.poltava.ua
http://poippo.pl.ua/
64, Sobornosti Str.,
Poltava, Ukraine 36014
Tel/Fax +38-(0532) 56-38-52
Е-maіl: root@peі.poltava.ua
http://poippo.pl.ua/

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського – один із провідних навчальних закладів України, діяльність якого спрямована на організацію післядипломної освіти педагогічних працівників у Полтавському регіоні.

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського є правонаступником Полтавського обласного інституту удосконалення вчителів (ІУВ), заснованого у 1940 році на базі обласного шкільного методичного кабінету на підставі наказу Народного комісаріату освіти УРСР  № 512 від 9 лютого 1940 року «Про організацію обласних інститутів удосконалення вчителів» та «Положення про обласні інститути удосконалення вчителів УРСР» (додаток до наказу НКО УРСР № 1203 від 21 лютого 1939 року).

17 грудня 1992 р. наказом управління освіти Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський обласний інститут удосконалення вчителів було реорганізовано у Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.

Розпорядженням виконкому Полтавської міської ради народних депутатів від 12 жовтня 1994 р. «Про реєстрацію Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників» та відповідно до Закону України «Про освіту» Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників був внесений до Державного реєстру.

Постановою Кабінету Міністрів України від  № 1814  від 16.11.1998 року Полтавському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних працівників присвоєно ім’я М. В. Остроградського.

Наказом начальника управління освіти і науки №454 від 22.11.2000 р. Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників перейменовано у Полтавський обласний інститут післядипломної освіти ім. М.В. Остроградського. Інститут проводить навчальну роботу згідно з ліцензією серії АЕ №458794 на підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямом «0101 Педагогічна освіта».Ліцензований обсяг становить 5500 осіб.

Згідно з Законом України від 02.03.2015 №222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» дана ліцензія є безстроковою.

Одним з перших в Україні заклад розпочав оновлення системи підвищення  кваліфікації вчителів на основі компетентнісного підходу до Державного стандарту та нових навчальних програм.

ПОІППО організовує підвищення кваліфікації за 47 напрямами для 15917 педагогічних працівників загальноосвітніх, 4750 працівників дошкільних, 730 працівників позашкільних навчальних закладів,1800 викладачів професійно-технічних навчальних закладів, 1625 працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та понад 200 методистів місцевих методичних служб.

Упродовж своєї діяльності інститут забезпечив курсову підготовку понад 275 тисяч педагогічних працівників.

Мовою освітнього процесу згідно зі ст. 7 ЗУ «Про освіту» є державна мова.

Прийом та зарахування педагогічних працівників області на курси підвищення кваліфікації здійснюється згідно з замовленнями методичних міських центрів та районних методичних кабінетів, навчальних закладів.

Навчальний заклад проводить методичну роботу з педагогічними кадрами на основі:

– нових фахових досягнень відповідно до регіональних освітніх потреб;

– розробки педагогічних пріоритетів для навчальних закладів області;

– розробки та видання наукової та навчально-методичної літератури;

– створення мережі експериментальних майданчиків, опорних і базових шкіл для апробування нових підходів до змісту і технологій освіти;

– проведення наукових і науково-методичних досліджень із проблем змісту освіти й організації навчально-виховного процесу;

– забезпечення зв’язку навчальних закладів і відділів освіти регіону з науковими установами України.

Нині навчальний заклад має висококваліфікований штат, до складу якого входять: докторів наук – 5, професорів – 3, кандидатів наук – 18, методистів – 67, серед яких 68% мають вищу кваліфікаційну категорію.

Зі слухачами курсів на умовах погодинної оплати працюють 62 науковці вищих навчальних закладів м.Полтави, 128 працівників управлінь і організацій області та 207 учителів-практиків та вихователів навчальних закладів області.

Для забезпечення курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі інституту діють 8 навчальних аудиторій на 240  місць, в тому числі 2 навчальних  комп’ютерних класи; актова зала на 80 місць. Використовується  120 комп’ютерів та 42 одиниці периферійної техніки, 13 мультимедійних проектори та 4 інтерактивних дошок. Наявний доступ до мережі ІНТЕРНЕТ, функціонують веб-сайт ПОІППО, локальна мережа (INTRANET), бібліотека  (понад 30000 примірників), гуртожиток (слухачі курсів підвищення кваліфікації проживають безкоштовно – згідно з обласною комплексною програмою «Опікуємося освітою»). У 2017 році введено в експлуатацію навчальний корпус №2 за адресою вул. Шевченка, 96, в якому обладнано 2 навчальні аудиторії та тренінговий центр.

В інституті функціонують 4 кафедри (педагогічної майстерності, філософії і економіки освіти, менеджменту освіти та методики змісту освіти), 9 відділів (організації підвищення кваліфікації; ліцензування та атестації навчальних закладів; природничо-математичних дисциплін та технологій; редакційно-видавничий, відділ національно-патріотичного виховання; дошкільної, початкової та спеціальної освіти; зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти; гуманітарних та мистецьких дисциплін, роботи з персоналом); 4 центри (педагогічних інновацій та інформації; обласний центр практичної психології і соціальної роботи; консультативно-методичний центр (м.Кременчук), координації діяльності методичних служб).

Загальний фонд наукових, науково-методичних та популярних (газетних) праць, які створені працівниками ПОІППО або до створення яких були причетні як співавтори, становить понад 3500  публікацій.

У 2012-2015 роках на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області було видано 84 найменування науково-методичної літератури загальним тиражем 12820 примірників.

Успішно проводиться робота над випуском фахових журналів інституту. Для освітян області інститут видає п’ять періодичних видань: всеукраїнські – науково-методичний журнал «Постметодика», науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» та обласні:  журнал «Освіта Полтавщини» та науково-методичний збірник «Наукові записки ПОІППО», електронний вісник «ПОІППО-Новини».

Результати діяльності інституту відзначені Дипломом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності «Золота Фортуна» з присвоєнням титулу «Лауреат Рейтингу» (2005). На Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні» з 2006 р. по 2009 р. ПОІППО за багаторічну науково-педагогічну діяльність з інноваційного розвитку освіти України відзначено Почесним званням «Лідер сучасної освіти», срібними та бронзовими медалями у номінаціях «Упровадження нових форм організації навчально-виховного процесу» (2006); «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику» (2007); «Інноватика у вищій освіті» і Свідоцтвом «Лідер у створенні сучасних засобів навчання» (2008). На Міжнародній виставці-презентації «Інноватика в освіті України» (2009) інститут здобув Почесний диплом за творчий підхід у впровадженні освітніх інновацій, дипломи «За розробку і впровадження інноваційних освітніх технологій» та «За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти», третьою Міжнародною виставкою «Сучасні заклади освіти» ПОІППО відмічено дипломом «Лідер наукової діяльності».

За вагомий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, плідну науково-педагогічну діяльність інститут нагороджений у 2010 році Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та грамотою Полтавської обласної ради.

Навчальний заклад підтримує стосунки з іноземними науково-освітніми установами та громадськими організаціями. Працівники інституту беруть участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах за кордоном (Румунія, США,  Польща, Нідерланди). З метою сприяння світовій і європейській інтеграції України ПОІППО співпрацює з фондами, програмами в галузі освіти й міжнародними освітніми організаціями зі Швеції, США, ФРН, Польщі, Норвегії, Нідерландів, здійснює міжнародні проекти.

У ПОІППО вивчається європейська практика організації акредитації та контролю якості післядипломної освіти, впроваджено державний стандарт управління якістю ІSО 9001:2000. ПОІППО – перший в Україні заклад післядипломної педагогічної освіти, що отримав сертифікат на систему управління якістю.

З метою забезпечення доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами приміщення навчального корпусу інституту обладнане пандусом.

Останнє оновлення 15.11.2017

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.