Система Orphus

Видавнича діяльність кафедри менеджменту освіти за 2000-2010 рр.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

за 2000-2010 роки

 

2009 рік

 

Лідери освіти Полтавщини / Упор. В. Зелюк. Полтава : ПОІППО, 2009. 80 с.

 

У збірнику розміщено передовий педагогічний досвід кращих керівників загальноосвітніх навчальних закладів Полтавщини, які активно впроваджують у роботу школи сучасні управлінські технології та педагогічні інновації, постійно займаються експериментально-дослідною роботою, активно беруть участь у регіональних, всеукраїнських, міжнародних проектах, семінарах, конференціях.

У довіднику простежуються основні ролі сучасного директора школи: лідера і менеджера, практика і консультанта, організатора і методиста.

2008 рік

Осв-менедж020

Освітній менеджмент: [Модульний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації всіх категорій] /Автори-укладачі: С.В.Королюк, Т.В.Водолазська. Полтава : ПОІППО, 2008. 28 с.

 

Модульний посібник містить програму курсової підготовки учителів загальноосвітніх навчальних закладів, у якій окреслені напрямки менеджменту в діяльності вчителя, основні завдання програми. Орієнтовний план-модуль містить тематику лекцій та практичних занять для вчителів.

У посібнику також подаються розроблені питання до семінару та заліку, перелік тем випускних творчих робіт, вимоги до їх написання. Список рекомендованої літератури має на меті допомогти слухачам зорієнтуватися в інформаційному просторі.

Осв-менедж-1021

Освітній менеджмент у контексті реформування освіти регіону : [Модульний посібник для керівників ЗНЗ] / [Автори-укладачі: С.В.Королюк, Т.В. Водолазська]. Полтава : ПОІППО, 2008. 56 с.

 

У модульному посібнику зібрані та систематизовані матеріали курсової підготовки керівних кадрів регіону: структура навчальної програми, навчально-тематичний план, зміст навчальних модулів, короткий зміст тем курсів підвищення кваліфікації, питання до семінару та заліку, перелік випускних творчих робіт слухачів курсів.

Авторами посібника обґрунтовано мету та завдання програми, розроблено та апробовано навчальні модулі з підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів. На допомогу слухачам розроблено вимоги до написання та оформлення випускних творчих робіт.

 

2007 рік

Королюк С.В. Розвиток управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Монографія. Полтава : 2007. 168 с.

 

У монографії розглянуто проблему розвитку управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації. Обґрунтовано структуру та зміст управлінської культури керівника, виокремлено її компоненти, види та рівні сформованості. Розроблено модель розвитку управлінської культури керівників шкіл у процесі підвищення кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної освіти. Визначено зміст та технологію розвитку управлінської культури керівника школи.

Монографія розрахована на науковців і викладачів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників освіти різних рівнів, педагогічних та методичних працівників системи загальної середньої освіти.

 

Освітній менеджмент. Навчально-методичний посібник для слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації / Упор. С.В.Королюк. Полтава: АСМІ, 2007. 186 с.

 

У науково-методичному посібнику запропоновано матеріали та методичні рекомендації щодо вивчення курсу Освітній менеджмент слухачами курсів підвищення кваліфікацій за дистанційною формою навчання.

Буде в нагоді викладачам i методистам інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичним працівникам районних (міських) методичних кабінетів, керівникам шкіл та вчителям-слухачам курсів підвищення кваліфікації.

Охрименко

Охріменко Іван Володимирович: Біобібліографічний покажчик / Автор-упорядник Т.В. Водолазська Т.В. Полтава: ПОІППО, 2007. 48 с.: іл. (Сер. Персоналії післядипломної педагогічної освіти Полтавщини. Вип. 3). Укр. мовою.

 

У третьому випуску серії Біобібліографічний покажчик подається інформація про І.В, Охріменка завідувача кафедри менеджмен6ту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освітиімені М.В. Остроградського. До змісту видання входять короткий нарис педагогічної, наукової, редакційної та громадської діяльності І.В. Охріменка, хронологічний перелік його власних публікацій.Це видання може бути користним для педагогічних і наукових працівників, керівників навчальних закладів.

2006 рік

Страт-упр058

Стратегічне управління: науково-методичне забезпечення розвитку сучасної 12-річної школи. З досвіду роботи директора ліцею № 4 м. Кременчука Михайлик Л.В. / Укл. Т.М. Дзюба. - Полтава: АСМІ, 2006. - 92 с.

 

Пропоноване видання знайомить з досвідом роботи директора ліцею № 4 м. Кременчука Михайлик Любов Василівни, яка стала переможцем міського і обласного туру конкурсу Учитель року-2004 у номінації Заступник директора. Модель науково-методичного забезпечення розвитку ліцею, представлена на сторінках посібника, базується на відкритості закладу сучасним і майбутнім перетворенням, спрямована на створення сприятливих умов та можливостей для саморозвитку, самоактуалізації та самореалізації особистості учня й учителя.

Науково-методичні надбання директора школи можуть бути рекомендовані для впровадження у педагогічний процес шкіл різних типів, використання керівниками шкіл у практичній діяльності.

флагмани

 

Флагмани освіти Полтавщини. Нові адреси передового педагогічного досвіду. Полтава: ПОІППО, 2006. 208 с.

 

Даний посібник включає в себе інформацію про загальноосвітні навчальні закладів Полтавщини із Всеукраїнського конкурсу 100 кращих шкіл України 17 шкіл з Полтавської області.

У кожному із 17 загальноосвітніх навчальних закладів, представлених у цій книзі, є свої вагомі здобутки, працюють ентузіасти, нерідко розроблені й діють оригінальні педагогічні концепції.

Видання призначене учителям та керівникам навчальних закладів.

 

2005 рік

школа не ремесло

 

Охріменко І.В. школа не ремесло. Історія розвитку освіти Полтавщині за період незалежної України. Полтава, - 2005. 220 с.

 

Дане видання про реформування, нові тенденції в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами. Найважливіший фактор розвитку шкільної організації сьогодні це управлінський. якщо він працює, то працюють і всі інші.

Чим масштабніші і складніші завдання ставляться перед школою, тим більша відповідальність за втілення їх у життя покладається на керівника. Тому управління школою необхідно організувати на науковій основі.

Видання призначене учителям та керівникам навчальних закладів.

 

Менеджмент Творчисть Пошук

 

Менеджмент. Творчість. Пошук. Навчальний посібник для викладчів інститутів післядипломної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації / І.В. Охріменко (керівник), Т.М. Дзюба, С.В. Королюк, М.С. Пашко, І.В. Цебрій. Полтава: ПОІППО, 2005. 116 с.

 

Даний посібник розрахований як на керівників шкіл, так і на вчителів сучасної школи. Його матеріал базується на наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених, розкриває пріоритетні принципи управління, модернізовані управлінські функції керівника школи, сучасні форми і методи управління, освітні орієнтири відповідно до рівня розвитку суспільства та досвіду зарубіжних колег.

Видання призначене учителям та керівникам навчальних закладів.

 

до витоків формування

 

До витоків формування інтелектуальної висококультурної особистості. З педагогічного досвіду шкіл Полтавщини (Решетилівськоа ЗОШ І ступеня) / Укладач І.В, Охріменко, М.П. Криливець. Полтава: ПОІППО, 2005. 120 с.

 

Збірник матеріалів присвячений висвітлення досвіду роботи педагогічногоколективу Решетилівської ЗОШ І ступеня з питань формуванняінтелектуальної висококультурної особистості.

Видання призначене учителям та керівникам навчальних закладів.

комплекс методик для диагн

 

Дзюба Т.М. Комплекс методик для діагностики психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту / За наук. ред. Л.М. Карамушки. Полтава: ПОІППО. 2005. 64 с.

 

У брошурі наведено методики зарубіжних і вітчизняних авторів за допомогою яких можна діагностувати психологічну готовність керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту. Запропонований підбір методик може бути використаний як для глибокого вивчення основних компонентів психологічної готовності, так і для здійснення оперативної діагностики.

Брошури призначена для підготовки слухачів інститутів післядипломної освіти (керівників шкіл, шкільних психологів), для всіх тих, хто зацікавлений у підвищенні власної конфліктологічної компетентності.

діагностика управлінської культури

 

Діагностика управлінської культури кервівників загальноосвітніх навчальних закладів: збірник тестів для керівників закладів освіти / Уклад. Королюк С.В. Полтава: ПОІППО, 2005. 32 с.

 

У збірнику наведені різноманітні діагностичні методики, які можуть бути використаними для виявленняя управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів: директорів та їх заступників з навчально-виховної роботи. Методи діагностики допоможуть керівникам школи одержати результати, які будуть основою для подальшого удосконалення власної управлінської діяльності, сприятимуть визначенню напрямів професійного зростання. А також подібна діагностика може бути використана при атестації керівників освітніх закладів.

Представленні матеріали будуть цікавими для керівників шкіл,, працівників відділів освіти та викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 

2004 рік

Завуч сільської школи. Із досвіду роботи заступника директора з навчально-виховної роботи Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст. Диканського р-ну Городницької Я.М. Полтава: ПОІППО, 2004. 64с.

У пропонованому методичному посібнику доцентом кафедри менеджменту освіти ПОІППО Охріменком І.В. та іншими авторами вміщено матеріали передового педагогічного досвіду заступника директора з навчально-виховної роботи Городницької Ярослави Михайлівни.

Досвід заступника директора школи передбачає вміння педагога і менеджера освіти в сільській школі добиватися високих результатів у навчанні та вихованні учнівської молоді, підготовці молодих патріотів, господарів свого рідного краю.

Видання призначене учителям та керівникам навчальних закладів.

Охріменко І.В. Менеджер освіти: вимоги до управлінської культури та професійної компетенції. Полтава: ПОІППО, 2004. 52 с.

 

Методичний посібник пропонує власне бачення автором проблеми управлінської компетенції директора сучасного загальноосвітнього навчального закладу як менеджера освіти та шляхів визначення ефективності його діяльності з керівництва персоналом і навчально-виховним процесом.

Призначений для керівників освіти різних рівнів, слухачів курсів керівних кадрів.

2003 рік

основни напрямки розвитку

Основні напрями розвитку менеджменту в освіті: методичні розробки окремих тем курсу Освітній менеджмент / За заг. ред. І.В, Охріменко. Полтава: ПОІППО, 2003. 157 с.

Пропонований курс лекцій увібрав найбільш актуальні думки, наукові розробки та сучасні досягнення керівництва загальноосвітнім закладом. У ньому розглядаються конкретні шляхи організації управлінської діяльності та подано модель ефективного керівника. Поряд з теоретичними питаннями управління узагальнено конкретний досвід запровадження менеджменту сучасного типу в діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Видання буде у нагоді усім хто цікавиться проблемами управління.

Управлінська культура керівника

Королюк С.В. Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу: лекції з курсу Освітній менеджмент як самоменеджмент керівника. Полтава: ПОІППО, 2003. 108 с.

 

Посібник знайомить з досягненнями сучасної управлінської науки, розкриває суть культури управлінської праці керівника ЗНЗ та роль його особистості у підтримці та розвитку сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, сприяння мотивованості підлеглих, задоволеності власною працею, творчому зростанню кожного працівника.

Призначений для керівників загальноосвітніх навчальних закладів та слухачів курсів підвищення кваліфікації системи післядипломної освіти.

 

Створення стартових увом

Створення стартових умов свідомого життєвого самовизначення учнів: наслідки експериментальної роботи середньої загальноосвітньої школи № 17 ім. М.Г. Неленя м. Кременчука / За заг. ред. І.В, Охріменка. Полтава: ПОІППО, 2003. 80 с.

 

Збірник містить інформацію, яка може бути корисною для вчителів, що працюють творчо, керівників гуртків, шкільних колективів, розробки уроків, інші матеріалу, що представлені у збірнику, дозволяють читачу зрозуміти, які можливості пропонує модульна система Вибір для розвитку здібностей учнів, їх самореалізації.

Видання призначене вчителям та керівникам навчальних закладів.

соціоетичний компонент

Цебрій І.В. Соціоетичний компонент у системі освітнього менеджменту: [Посібник для педагогічних навчальних закладів]. Полтава: ПОІППО. 2003. 112 с.

 

Запропоновані лекції знайомлять керівників та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з основними тенденціями становлення і розвитку управлінської етики, вимогами сучасного менеджменту до естетичної культури вчителя, роллю особистості в управлінні сучасною школою та місцем школи у соціумі. В лекціях розкрито єдність і різноманітність етико-естетичних вимог до осбистості керівника навчального закладу на різних етапах розвитку соціуму, виявлено сутність, структуру та функції культури управління як складного суспільного феномена, а також його роль у життєдіяльності людини.

2002 рік

Педагогична конфликтология

Дзюба Т.М. Педагогічна конфліктологія в загальноосвітньому навчальному закладі. Посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації. Полтава, ПОІППО, 2002. 126 с.

 

Навчальний посібник знайомить з основними поняттями конфліктології, зокрема, такого важливого напрямку цієї науки як педагогічна конфліктологія. Виклад матеріалу повязано із сучасним уявленням про педагогічне спілкування як соціальну дію, а сам конфлікт розглядається як певне відхилення від норми цієї дії, яке потребує у педагога наявності технології конструктивного вирішення конфліктної ситуації.

Видання призначене вчителям та керівникам навчальних закладів.

2000 рік

Менеджмент як наука і практика / Упор. І.В.Охріменко, Г.О. Сиротенко. Полтава, 2000. 120 с.

 

Посібник Менеджмент як наука і практика призначений для підготовки менеджерів освіти, керівників освітніх закладів, магістрів у педагогічних університетах.

Посібник може бути використаний завідуючими районними (міськими) методичними кабінетами під час підготовки до семінарських, практичних занять, слухачами курсів підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної освіти, учителями, які прагнуть до самовираження та успіху.

 

 

 

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.