Система Orphus

На засіданні вченої ради у Полтавському ІППО ім. М.В. Остроградського 26 грудня 2018 року підбивали підсумки за минулий рік та планували роботу на прийдешній

26 грудня 2018 р. відповідно до плану роботи Полтавського інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського відбулося засідання вченої ради.

 

Розпочали засідання з нагородження грамотою Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Шкоденко Лариси Анатоліївни, методиста відділу природничо-математичних дисциплін та технологій ПОІППО, за багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток післядипломної педагогічної освіти Полтавської області.

Під час проведення засідання обговорювалися питання:

  1. Про підсумки І організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику в освітніх закладах Полтавської області» (доповідала Муліка Катерина Миколаївна, завідувач центру практичної психології і соціальної роботи).
  2. Про затвердження звіту про роботуПолтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського у 2018 році.
  3. Про затвердження плану роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського на 2019 рік.
  4. Про схвалення робочих навчальних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2019 рік.

5. Про внесення змін до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського на 2019 рік.

6. Про схвалення Положення про кафедри Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

7. Про рекомендацію для поширення електронного збірника наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Регіональна освітня система підвищення кваліфікації як фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу».

8. Про рекомендацію для поширення електронної інформаційно-методичної збірки «Освіта Полтавщини на шляху впровадження Нової української школи: підсумки 2017/2018 н. р. та основні завдання на 2018/2019 н. р.»

В обговоренні взяли участь В. В. Зелюк, к.п.н., доцент, ректор ПОІППО, голова вченої ради, С.Ф. Клепко, д.філос.н., доцент, проректор із наукової роботи, заступник голови вченої ради, С. В. Королюк, к.п.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти, В. М. Золотухіна, методист центру координації діяльності методичних служб.

Щодо першого питання прийняті наступні рішення:

1. Схвалити діяльність центру практичної психології і соціальної роботи з організаційно-методичного забезпечення проведення експерименту «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику».

2. Доповідь методиста центру практичної психології і соціальної роботи Муліки К. М. «Про підсумки І організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» в освітніх закладах Полтавської області» взяти до відома.

3. Забезпечити координацію, науково-методичний супровід реалізації концептуально-діагностичного, формувального, узагальнювального, коригувального етапів всеукраїнської експериментальної діяльності «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» на обласному рівні.

2018-2022 роки

Муліка К.М., Максименко Л.М.

4.Систематично висвітлювати зміст заходів, події щодо реалізації експериментально-дослідної діяльності з медіаосвіти в засобах масової інформації, на сайті інституту, на блозі «Медіаосвіта на Полтавщині» http://schoolandmedia.blogspot.com/.

Постійно

Максименко Л.М., Муліка К.М.

5. Здійснювати організаційні та методичні заходи, що сприяють участі закладів освіти Полтавської області у всеукраїнських конкурсах з медіаосвіти.

Постійно

Муліка К.М., методисти-предметники, завідувачі кафедр

6. Узагальнити та поширити матеріали І організаційно-підготовчого та ІІ концептуально-діагностичного етапів дослідно-експериментальної роботи за темою «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику» з метою надання методичної допомоги освітнім закладам Полтавської області, які впроваджують медіаосвіту.

Січень-лютий 2019 року

Муліка К.М., завідувачі підрозділами ПОІППО

7. Узагальнити та систематизувати методи інтегрованого упровадження медіаосвіти у рамках викладання предметів (створити каталог медіаосвітніх практик).

Протягом 2019

Муліка К.М., методисти-предметники, завідувачі кафедр

8. Продовжити діяльність «Школи медіаосвіти» з метою надання та удосконалення методичного інструментарію з медіаосвіти педагогічним працівникам області.

Постійно

Устименко Т.А., кафедра менеджменту освіти

Щодо другого та третього питань виступив Зелюк Віталій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор ПОІППО,який підбив підсумки роботи інституту за 2018 рік, презентувавши звіт про роботу ПОІППО. Відзначив роботу кожного працівника інституту, здійснену протягом року. Запропонував затвердити звіт за 2018 р. і план роботи інституту на 2019 р.

Корягіною Н.В., к.п.н., першим проректором ПОІППО, запропоновано схвалити робочі навчальні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2019 рік.

Пропозиції схвалити дані матеріали прийняті одноголосно.

Вченою радою також було схвалено:

- зміни до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників області у Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського на 2019 рік;

- Положення про кафедри Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського в цілому. Завідувачам кафедр привести діяльність кафедр у відповідність до цього положення (Клепко С.Ф., Калініченко І.О., Королюк С.В., Буйдіна О.О., січень 2019 р.). Розмістити ухвалене Положення про кафедри Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського на сайт інституту (Діденко С.Г., Козлов О.Є., січень 2019 р.).

- Рекомендувати для поширення електроннийзбірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Регіональна освітня система підвищення кваліфікаціїяк фактор розвитку професіоналізму педагогічних працівників: теорія, практика та виклики часу».

- Рекомендувати для поширення електронну збірку інформаційно-методичних матеріалів «Освіта Полтавщини на шляху впровадження Нової української школи:підсумки 2017/2018 н. р. та основні завдання на 2018/2019н. р.»

 

 

Додаткова інформація

  • Автор (-и): Діденко С.Г.

 


 Copyright © 2001-2019, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського. Всі права застережені. 
Copyright © 2001-2019, Poltava Regional In-service Educator Training Institute. All rights reserved.