Концепція збірника "Наукові записки ПОІППО"

nzp3«Наукові записки» стисло висвітлюють актуальні проблеми сучасної освіти, шляхи їх розв’язання та перспективні напрями розвитку. У підготовці «Наукових записок» беруть участь педагогічні працівники, провідні фахівці, доктори та кандидати наук, які мають багаторічний досвід роботи в галузях освіти і науки. На основі цього науково-методичного збірника можливе узагальнення досвіду, створення методичних розробок і рекомендацій та впровадження їх у роботу освітніх закладів.

У «Н.З.ПОІППО» читач матиме можливість знайти теоретичні та методичні рекомендації щодо здійснення актуальних завдань сучасної освіти та інноваційних технологій. Збірник спрямований на підготовку вчителів до формування ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання, тому значна кількість матеріалів буде присвячена пошуку та розробці різноманітних методичних підходів до даної проблеми.

Перспективним та доцільним є створення на сторінках «Н.З.ПОІППО» банку даних передового педагогічного досвіду, який забезпечуватиме вивчення проблем компетентнісно орієнтованої профільної освіти в контексті акмеологічних підходів до її організації.

 

Відповідальна за зміст сторінки: Л.Ф. Пашко

Останнє оновлення: 21.02.2013р.